77
61
25

29 de septiembre de 2020

95
95
36

28 de septiembre de 2020

01
57
99

27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

95
53
14

26 DE SEPTIEMBRE DE 2020

44
86
41

25 de septiembre de 2020

38
83
82

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

91
90
00

22 de septiembre de 2020

16
81
83

21 de septiembre de 2020

76
75
86

20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

01
29
95

19 de septiembre de 2020

28
12
66

29 de septiembre de 2020 3:00 PM

95
20
57

28 de septiembre de 2020 3:00 PM

58
52
56

27 de septiembre de 2020 3:00 PM

35
42
70

26 de septiembre de 2020 3:00 PM

85
31
28

25 de septiembre de 2020 3:00 PM

98
93
13

23 de septiembre de 2020 3:00 PM

40
88
18

22 de septiembre de 2020 3:00 PM

73
42
78

21 de septiembre de 2020 3:00 PM

96
79
25

20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3:00 PM

50
67
27

19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3:00 PM

Mas ganadores del 2014 Quinielas GanamásMas Ganadores de la Quinielas Ganamas Tabla de Quinielas Ganadoras del Ganamas1 er Premios Ganamas2do Premios Ganamas3er Premios Ganamas