2007 Carta de la Liga Dominicana Contra el Cancer a la Loteria Nacional

2007 Carta de la Liga Dominicana Contra el Cancer a la Loteria Nacional